کنگره ملی مشاوره در مامایی سال95
 
پژوهشگران محترم شرکت کنندهدر کنگره ملی مشاوره در مامایی
نتایج داوری مقالات و راهنمای تهیه پوستر به صورت چاپی و الکترونیک را از ذیل دانلود فرمایید
فرمت تهیه پوستر الکترونیک
به منظور یکسان بودن فرمت تهیه اسلایدهای پوستر الکترونیک لطفا اسلایدهای خود را طبق نمونه ذیل تهیه فرمایید .
( نام فایل : NewTemplate.zip)
   دانلود فایل : newtemplate.zip           حجم فایل 554 KB
   دانلود فایل : راهنماي تهیه پوستر چاپی.pdf           حجم فایل 162 KB
   دانلود فایل : راهنماي تهیه پوستر الکترونیک.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود فایل : نتیجه داوری مقالات.pdf           حجم فایل 877 KB
عنوان