اخبار
 


تشکر و قدردانی
تشکر و قدردانی از زحمات بی شائبه ماماهای منطقه ، اعزامی و گروه های مامایی در ارائه خدمات مامایی و انجام زایمان طبیعی در شرایط بحرانی
 ١٣٩٦/٠٨/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسات" کیفیت خدمات مادر و نوزاد در بیمارستان"
برگزاری جلساتی با موضوع " کیفیت خدمات مادر و نوزاد در بیمارستان" با حضور مشاورین منطقه ای و بین المللی سازمان جهانی بهداشت
 ١٣٩٦/٠٨/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه
کارگاه طب سنتی در مامایی
 ١٣٩٦/٠٥/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
طب سنتی
کارگاه تخصصی طب سنتی در مامایی
 ١٣٩٦/٠٤/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست مدیران گروه مامایی
چهاردهمین نشست مدیران گروه مامایی
 ١٣٩٦/٠٤/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

عنوان