فرم ثبت نام
 

لطفا اطلاعات خود را در سه بخش اطلاعات فردی و شغلی و دانشجویی به طور کامل درج نمایید:

الف- ثبت اطلاعات فردی

نام: *
نام خانوادگی: * نام پدر: *
شماره شناسنامه : * محل صدور شناسنامه : *
کد ملی: *
تاریخ تولد: *
دین : * مذهب: *
وضعیت تاهل: *
تعداد فرزندان: *
مقطع تحصیلی: *
سال فارغ التحصیلی: *
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:
*
معدل آخرین مقطع تحصیلی:*

استان محل سکونت: *


شهرستان محل سکونت:*

بخش: روستا:
نشانی پستی:
کد پستی: آدرس پست الکترونیک:*
شماره تلفن همراه:* شماره تلفن ثابت :
*
اطلاعات شغلی
وضعیت شغلی: *
شاغل در واحد درمان: پست سازمانی:
در صورت انتخاب سایر پست سازمانی را بنویسید :
شاغل در واحد بهداشت : پست سازمانی :
در صورت انتخاب سایر پست سازمانی را بنویسید ؟
شاغل در واحد آموزشی: پست سازمانی:
محل خدمت در گروه آموزشی:


محل خدمت در واحد آموزش بالینی :

مربی لیبر و زایمان

مربی بیماری زنان

مربی بهداشت مادر و کودک

مربی درمانگاه پره ناتال

مربی بخش نوزادان

مربی داخلی و جراحی

مربی مدیریت

مربی پزشک قانونی

مربی سایر رشته ها

مربی در سایر دانشکدها

سایر موارد

در صورت انتخاب سایر پست سازمانی:

هیات علمی :

مرتبه علمی :

رزومه آموزشی و پژوهشی برای ماماهای شاغل در قالب فرمت docx.

حداکثر 4 فایل و حجم هر فایل حداکثر 3مگابایت می تواند باشد.

  

دوره های آموزشی گذرانده شده همراه با ساعت برای ماماهای واحد درمان و بهداشت در قالب docx.

حداکثر حجم فایل ارسالی 10 مگابایت می تواند باشد.

  
رشته های پیشنهاد شما برای ایجاد موارد بین رشته ای مامایی
اطلاعات دانشجویی
مقطع تحصیلی :
رشته تحصیلی:
گرایش :
سال تحصیلی : نیمسال ورودی :
لطفا کدی را که در تصویر مشاهده می کنید، وارد نمایید: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

عنوان